กรุงเทพฯ / Bangkok

นายหน้า Bangkok Insurance PCL
http://www.bangkokinsurance.com

ติดต่อเรา / Address
สำนักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เวลาทำการ 08.00 — 17.00 น. (วันจันทร์ — วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี
MRT : สถานี ลุมพินี

Bangkok Insurance Building 25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120
MRT : Lumpini Station

โทรศัพท์ / Phone:
+66 8888 7 9626

Email:
fedorovma.gap@gmail.com

เวลาทำการ / Office hours
08.00 — 17.00 น. (วันจันทร์ — วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี
08.00 — 17.00 hrs (Monday — Friday) except Holidays in Thailand’s Calendar

สินค้าประกันภัย / Products
ประกันภัยการเดินทาง / Travel Accident Insurance
ประกันภัยรถยนต์ / Motor Insurance
ประกันภัยอุบัติเหตุ / Personal Accident Insurance (PA)
ประกันภัยสุขภาพ Health Insurance
ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน / Property Insurance
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง / Marine and cargo Insurance

 

https://gosavtopolis.ru/